Nebolo to až tak dávno, keď žena mala jasne definované postavenie. Mala byť v prvom rade matkou a manželkou. Mala sa starať o deti, muža a domácnosť. Jej kariérny vyhliadky do budúcna boli zamietnuté. Ale dnes žijeme v takej dobe, kedy ženy zastávajú významné pracovné pozície, budujú si úspešnú kariéru a deti a rodinu stále odsúvajú.

Sú niektorí takí, ktorý sa boja, že oni nebudú tí alfasamci, ktorí sa vedia čo najlepšie postarať o svoju ženu a ktorí vedia domov doniesť podstatne väčšiu výplatu. Ale je tiež veľa takých, ktorí ženy karieristky podporujú a vďaka tomu sa aj oni snažia byť ešte lepší.

Vidia svoje ženy ako úspešné a také, ktoré naozaj vedia čo chcú a jasne si idú za svojim cieľom. Mužov vzrušuje predstava mať doma cieľavedomú ženu, ktorá vie čo chce a dokáže sa o neho postarať po každej stránke. Sú na ne pyšní a dokonca až tak, že dokážu tolerovať to, že posunú rodinu. Tiež sa v tom prípade začnú viac snažiť po pracovnej stránke a možno aj žena časom zistí, že to čo dosiahla je jej cieľ a nepotrebuje ísť ešte ďalej.

Foto: unsplash.com